Crowdfunding je jedinečný způsob získání peněz na zajímavé projekty, produkty či firmy. Na cílovou částku se menším obnosem složí mnoho přispěvovatelů, kteří za svůj příspěvek získají dobrý pocit, odměnu, úrok nebo podíl ve firmě.

Nejnovější články

Crowdfunding v ČR

“Crowdfunding” je v ČR známým pojmem pro stále větší počet lidí. Přestože ke crowdfundingovým velmocem

Úvod do crowdfundingu

Co je to crowdfunding? Crowdfunding je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším

Typy crowdfundingu

Benefiční crowdfunding Charitativní crowdfunding využívají nejčastěji neziskové organizace k financování společensky prospěšných projektů. Lidé přispívají, jelikož

O Crowderu

Crowder pomáhá kreativcům, inovátorům a podnikavcům zorientovat se v českém i zahraničním crowdfundingu.

Sledujte nás